01.09.2018 | Old Sewage DUB | Stará čistírna odpadních vod – Praha Bubeneč